Privacy, Cookies, Persoonsgegevens en Beveiliging.

Hierbij treft u onze privacyverklaring volgens de
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
U krijgt inzicht in wat wij doen met je gegevens en hoe wij dat doen.

Dit “Privacybeleid” omvat de regels voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens door DIVE COLLEGE LANZAROTE SL en zorgt ervoor dat deze gegevensverzameling en -verwerking te allen tijde zullen voldoen aan gegevensbescherming van persoonlijk karakter wat is vastgelegd in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en de organieke wet 3/2018, van 5 december, van bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten

In ons Privacybeleid

1) We respecteren uw privacy en uw keuzes.

2) De privacy en veiligheid van uw gegevens zijn opgenomen in ons beleid.

3) We sturen marketingcommunicatie tenzij we worden gevraagd om te worden geannuleerd.

4) We zullen nooit uw gegevens aanbieden of vrijgeven, zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

5) We gaan uit van transparantie ten aanzien van het gebruik van uw gegevens.

6) Wij gebruiken uw gegevens niet zonder u hiervan op de hoogte te stellen of om uw toestemming te vragen.

7) We respecteren uw rechten zoals vastgelegd in de regelgeving en in overeenstemming met onze eigen wettelijke en operationele verantwoordelijkheden.

Voor meer informatie over onze privacypraktijken, hieronder, zullen we vaststellen welke soorten persoonlijke informatie we over u kunnen verzamelen of bijhouden, hoe we deze kunnen gebruiken, met wie we ze kunnen delen, hoe we ze beschermen en hoe u uw rechten met betrekking tot dergelijke gegevens kunt uitoefenen. .
Wanneer u uw persoonlijke informatie met ons deelt of wanneer wij persoonlijke informatie over u verzamelen, gebruiken wij deze in overeenstemming met dit Privacybeleid (hierna het “Beleid”). Als u vragen of opmerkingen heeft over uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen op Lanzarote No. 1 in Yaiza.

1. WIE ZIJN WIJ?

DIVE COLLEGE LANZAROTE SL, met adres CalleLanzarote nummer 1 in Yaiza met NIF B35665348 is verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die u met ons deelt. Daarom is DIVE COLLEGE LANZAROTE SL verantwoordelijk voor de gegevensverwerking met het oog op toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

2. PERSOONSGEGEVENS

Persoonlijke gegevens worden begrepen als alle informatie of gegevens die u rechtstreeks kunnen identificeren (bijvoorbeeld uw naam of achternamen) of indirect (bijvoorbeeld uw nationale identiteitsbewijs of D.N.I.). De persoonlijke gegevens omvatten informatie zoals e-mail / persoonlijke postadressen / mobiele telefoon, gebruikersnamen, profielafbeeldingen, persoonlijke voorkeuren, door gebruikers gegenereerde inhoud, etc. Dit beleid heeft betrekking op alle persoonlijke gegevens die door DIVE COLLEGE LANZAROTE SL. worden verzameld en gebruikt.

3. VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS EN DOEL VAN DE BEHANDELING
Onthoud dat voordat u begint met het gebruik van een van onze diensten of functionaliteiten, u dit Beleid moet lezen. Het niet verstrekken van bepaalde informatie die als verplicht is aangegeven, kan betekenen dat het niet mogelijk is om uw registratie als gebruiker of het gebruik van bepaalde functies of beschikbare services te beheren.

Welke gegevens van u kunnen we verzamelen?
Wij kunnen uw gegevens verzamelen of ontvangen via onze websites, formulieren, applicaties, apparaten, onder anderen. In sommige gevallen geeft u ons uw persoonlijke gegevens direct door (bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt), in andere gevallen verzamelen wij ze (bijvoorbeeld door cookies te gebruiken om te begrijpen hoe u onze websites gebruikt) of, op andere momenten, indirect wanneer wij uw gegevens ontvangen van andere derden, inclusief andere entiteiten die geassocieerd zijn met DIVE COLLEGE LANZAROTE SL.

Wat is de wettelijke basis voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens?
• Uw toestemming
• Ons legitieme belang, dat kan zijn:
o Laat de werking van onze website / applicaties toe via technische en functionele cookies: houd onze tools (websites / applicaties / apparaten) veilig en beveiligd en garandeer dat ze correct werken en continu verbeteren.
o Bied onze klantenservice aan.
• In het geval dat een contract geformaliseerd is: voer de diensten uit die u aanvraagt;
• Naleving van wettelijke verplichtingen die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens.

4. PROFIELEN
Wanneer we gepersonaliseerde communicatie of inhoud verzenden of tonen, kunnen we enkele technieken gebruiken die worden beschreven als “profilering” (dat wil zeggen elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens die bestaat uit het gebruik van die gegevens om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijk persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot persoonlijke voorkeuren, interesses, locatie of bewerkingen die zijn gemaakt met DIVE COLLEGE LANZAROTE SL te analyseren of voorspellen). Dit betekent dat we persoonlijke gegevens over u kunnen verzamelen om deze profilering uit te voeren. We centraliseren deze informatie en analyseren deze om uw voorkeuren en / of persoonlijke interesses te evalueren en te voorspellen.Op basis van onze analyse verzenden of tonen we communicatie en / of inhoud die is aangepast aan uw interesses / behoeften.
We informeren u dat u het recht hebt om bezwaar te maken tegen uw persoonlijke gegevens die worden verwerkt op basis van profilering in bepaalde omstandigheden. Raadpleeg hiervoor de paragraaf “Rechten van de belanghebbende en uitoefening”.

5. WIE KAN TOEGANG HEBBEN TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

5.1. We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de bedrijven die verbonden zijn met DIVE COLLEGE LANZAROTE SL.
Uw gegevens kunnen niet worden overgedragen aan derden tenzij er een wettelijke basis is voor legitiem belang.

5.2. Uw persoonlijke gegevens kunnen ook namens ons worden verwerkt door onze vertrouwde externe leveranciers.
We ondertekenen contracten met vertrouwde derde partijen om een ​​verscheidenheid aan services namens ons uit te voeren. We verstrekken hen alleen de informatie die ze nodig hebben om de service uit te voeren en we vereisen dat ze uw persoonlijke gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken. We doen altijd ons best om ervoor te zorgen dat alle derden waarmee we samenwerken de veiligheid van de persoonlijke gegevens die we aan hen leveren, handhaven.

6. HOE LANG HOUDEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang wij ze nodig hebben voor het doel waarvoor zij zijn verzameld met uw uitdrukkelijke toestemming, om aan uw behoeften te voldoen of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
Om de bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens te bepalen, hanteren wij de volgende criteria:
• Persoonlijke gegevens verkregen door contact met ons op te nemen voor een consult of claim: gedurende de tijd die nodig is om uw aanvraag in te dienen;
• Persoonsgegevens verkregen door toestemming te geven voor het verzenden van berichten of indien nodig in overeenstemming met de regelgeving: tot het einde van het doel waarvoor ze nodig waren.
Wanneer we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, wordt deze uit onze systemen en records verwijderd of geanonimiseerd, zodat we ze niet langer kunnen identificeren.

7. ZIJN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VEILIG GEHOUDEN?
Wij doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen en nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om dit te doen. We eisen contractueel dat vertrouwde derde partijen die omgaan met uw persoonlijke gegevens hetzelfde doen.
We doen altijd ons best om uw persoonlijke gegevens te beschermen en zodra we uw persoonlijke gegevens hebben ontvangen, gebruiken wij strikte procedures en beveiligingsfuncties om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

8. RECHTEN VAN DE BELANGHEBBENDE EN DE OEFENING
DIVE COLLEGE LANZAROTE SL respecteert uw recht op privacy: het is belangrijk dat u controle heeft over uw persoonlijke gegevens. In dit verband informeren wij u dat u de volgende rechten heeft:

Recht op informatie U hebt het recht om duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie te verkrijgen over hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken en over uw rechten. Wij bieden u deze informatie in dit beleid.
Recht op toegang U hebt het recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die we over u hebben (met bepaalde limieten).
We kunnen een redelijk bedrag, voorafgaande kennisgeving, in rekening brengen om de administratieve kosten te dekken die zijn gemaakt voor het verstrekken van de informatie.
Kennelijk ongegronde, buitensporige of herhalende verzoeken worden mogelijk niet behandeld.
Om van dit recht gebruik te maken, kunt u contact met ons opnemen via de manier die wordt aangegeven in “Contact”.
Recht op rectificatie U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren als ze niet kloppen of niet langer geldig zijn of als ze onvolledig zijn.
Om van dit recht gebruik te maken, kunt u contact met ons opnemen via de manier die wordt aangegeven in “Contact”.
Recht om te verwijderen / vergeten In bepaalde gevallen hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen of verwijderen. Opgemerkt moet worden dat dit geen absoluut recht is, omdat we legale of legitieme redenen hebben om ze te behouden.
Als u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via de manier die wordt aangegeven in “Contact”.
Het recht om zich te verzetten tegen direct marketing, inclusief de voorbereiding van profielen U kunt zich op elk moment afmelden voor onze direct marketingcommunicatie.
U kunt zich afmelden door op de link “Abonnement opzeggen” te klikken in elke e-mail die we u sturen. Neem anders contact met ons op via een van de manieren die worden aangegeven in “Contact”.
Om u tegen het maken van profielen te verzetten, kunt u contact met ons opnemen via de manier die wordt aangegeven in “Contact”.
Het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken wanneer de gegevensverwerking gebaseerd is op toestemming U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens intrekken wanneer de behandeling op uw toestemming is gebaseerd. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de legaliteit van de behandeling op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking. Om meer te weten te komen over de gevallen waarin de behandeling op toestemming is gebaseerd, verwijzen wij u naar de sectie “Welke gegevens verzamelen wij?”, “Wat is de wettelijke basis voor het omgaan met uw persoonlijke gegevens?”.
Als u uw toestemming wilt intrekken, kunt u contact met ons opnemen op elk van de manieren die worden aangegeven in “Contact”.
Het recht om zich te verzetten tegen een behandeling gebaseerd op de voldoening van legitieme belangen U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens wanneer de behandeling is gebaseerd op de voldoening van legitieme belangen. Om u te informeren over de gevallen waarin de behandeling is gebaseerd op legitieme belangen, verwijzen wij u naar de sectie “Welke gegevens verzamelen wij?” “Wat is de wettelijke basis voor het omgaan met uw persoonlijke gegevens?”
Als u van dit recht gebruik wilt maken, kunt u contact met ons opnemen op elk van de manieren die worden vermeld in “Contact”.
Het recht om een ​​claim in te dienen bij een controlerende instantie U hebt het recht om privacy- en gegevensbeschermingspraktijken te claimen bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via een van de manieren die worden aangegeven in “Contact” voordat u een claim bij de bevoegde autoriteit over gegevensbescherming indient.
Recht op gegevensoverdracht Je hebt het recht om gegevens uit onze database over te zetten, te kopiëren of over te zetten naar een andere. Het is alleen mogelijk om dit recht uit te oefenen met betrekking tot gegevens die u hebt verstrekt, wanneer de behandeling is gebaseerd op de uitvoering van een contract of uw toestemming en de verwerking gebeurt op geautomatiseerde wijze. Om te worden geïnformeerd over de gevallen waarin de behandeling is gebaseerd op een contract of toestemming, verwijzen wij u naar de sectie “Welke gegevens verzamelen wij?”, “Wat is de wettelijke basis voor het omgaan met uw persoonlijke gegevens?”.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op elk van de manieren die worden aangegeven in “Contact”.
Recht om de behandeling te beperken U hebt het recht om een ​​beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen. Als u van dit recht gebruik maakt, zal de verwerking van uw gegevens onderhevig zijn aan beperkingen, zodat we ze kunnen opslaan, maar we kunnen ze niet blijven gebruiken of behandelen. Dit recht kan alleen worden uitgeoefend onder bepaalde omstandigheden die worden gedefinieerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming, als volgt:
– dat de belanghebbende partij de juistheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende de periode waarin de verantwoordelijke de juistheid van de gegevens kan verifiëren;
– dat de behandeling onwettig is en de belanghebbende zich verzet tegen de schrapping van persoonlijke gegevens en verzoekt in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan;
– de verantwoordelijke niet langer persoonsgegevens ten behoeve van de behandeling nodig hebben, maar over de noodzaak voor de formulering, de uitoefening of de verdediging van de conclusies;
– dat de betrokkene op grond van artikel 21, paragraaf 1 van Verordening (Right oppositie) bezwaar heeft gemaakt tegen de behandeling, terwijl het wordt gecontroleerd of de legitieme redenen die verantwoordelijk voorrang op de betrokken persoon.
Als u van dit recht gebruik wilt maken, kunt u contact met ons opnemen op elk van de manieren die worden vermeld in “Contact”.

CONTACT:

Als u vragen heeft over de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens te gebruiken of wilt u een van de verstrekte rechten uit te oefenen, kunt u ons op de hoogte door het sturen van een email naar info@divecollegelanzarote.com hetzij door te schrijven naar het volgende adres: Calle Lanzarote 1 Playa Blanca 35580, Lanzarote